เมื่อเวลา 02.00 น. วันที่ 12 ม.ค. กรมอุตุนิยมวิทยา ได้เผยแพร่ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาผ่านทางเว็บไซต์ www.earthquake.tmd.go.th เรื่อง แผ่นดินไหวที่ประเทศพม่า โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 12 ม.ค. พ.ศ. 2561 เวลา 01.26 น. เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณประเทศพม่า ที่ละติจูด 18.39 องศาเหนือ ลองจิจูด 96.06 องศาตะวันออก ขนาด 5.9 ความลึก 10 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 224 กิโลเมตร ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณ จังหวัดเชียงใหม่ และอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไป