ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศปรับองค์กร ย้ำใน 3 ปี ลดต้นทุน หดสาขาเหลือ 400 แห่ง จากพันกว่าแห่ง พร้อมลดจำนวนพนักงานเหลือ 1.5 หมื่นคน จาก 2.7 หมื่นคน

วันที่ 23 มกราคม 2561 นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเข้ามาของเทคโนโลยีทำให้แหล่งที่มารายได้ของธนาคารลดลง เช่น สินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อเพื่อการบริโภค โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทยอยปรับตัว พร้อมลงทุนด้านเทคโนโลยีไอทีกว่า 4 หมื่นล้านบาท

โดยภายใน 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2559-2563 ธนาคารต้องลดต้นทุนเพื่อทำให้องค์กรเบาลง โดย เฉพาะการลดสาขาและจำนวนพนักงานลง ซึ่งเป้าหมายใน 3 ปี คือ ลดจำนวนสาขาเหลือ 400 สาขา จากปัจจุบัน 1,153 สาขา และลดพนักงานเหลือ 15,000 คน จาก 27,000 คน

อย่างไรก็ตาม ทางธนาคารไทยพาณิชย์ ย้ำว่า ไม่ใช่การปลดพนักงาน เนื่องจากในละปีมีพนักงานลาออก 3,000 คนต่อปี และไม่หยุดรับพนักงาน เป็นการปรับเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางในยุคดิจิทัลต่อไป ซึ่งทางธนาคารก็ได้แจ้งให้กับพนักงานรับทราบถึงการปรับเปลี่ยนดังกล่าวแล้ว