วันที่ 31 มกราคมนี้ นักดาราศาสตร์ชวนชมปรากฏการณ์ “จันทรุปราคาเต็มดวง” มองเห็นพระจันทร์สีแดงนานกว่า 1 ชั่วโมง

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรมที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า ในวันที่ 31 มกราคม 2561 จะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง สามารถชมได้ทั่วประเทศ ตั้งแต่ช่วงเย็น เวลา 17:51 น. เป็นต้นไป แต่จะเห็นเต็มดวงเวลา 19:51-21:07 น. นานกว่า 1 ชั่วโมง โดยเห็นดวงจันทร์สีแดง เนื่องจากแสงสะท้อนดวงอาทิตย์กระทบดวงจันทร์ ซึ่งสามารถมองเห็นปรากฏการณ์ด้วยตาเปล่า ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกในช่วงหัวค่ำ ตั้งแต่เวลาประมาณ 18.30 น. เป็นต้นไป

โดยวันดังกล่าวดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงามัวของโลกตั้งแต่เวลา 17.51 น. จากนั้นค่อยๆ เคลื่อนเข้าสู่เงามืดของโลก เกิดเป็นจันทรุปราคาบางส่วนในเวลา 18.48 น. และเข้าสู่จันทรุปราคาเต็มดวง ตั้งแต่เวลา 19.51-21.07 น. เกิดจันทรุปราคาเต็มดวงนาน 1 ชั่วโมง 16 นาที ช่วงเวลาดังกล่าวดวงจันทร์อยู่ในเงามืดของโลกเต็มดวง จะมองเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงอิฐทั้งดวง

เมื่อสิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงหลังเวลา 21.07 น. ไปแล้ว ดวงจันทร์จะเริ่มออกจากเงามืดของโลกกลายเป็นจันทรุปราคาบางส่วนอีกครั้ง จนกระทั่งออกจากเงามืดของโลกหมดทั้งดวงในเวลา 22.11 น. แล้วเปลี่ยนเป็นจันทรุปราคาเงามัวที่จะสังเกตเห็นได้ยาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงความสว่างของดวงจันทร์จากเงามัวของโลกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และสุดท้ายดวงจันทร์จะพ้นจากเงามัวของโลกเวลา 23.08 น. ถือว่าสิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาในครั้งนี้โดยสมบูรณ์

นายวรวิทย์ ตันวุฒิบัณฑิตย์ ปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดาราศาสตร์ไทย และที่ปรึกษาหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาฉะเชิงเทรา กล่าวว่า หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นหอดูดาวภูมิภาคตะวันออกและใกล้กรุงเทพฯ ได้จัดชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึงเที่ยงคืน โดยตั้งกล้องโทรทรรศน์รวม 6 ตัว พร้อมถ่ายทอดการเกิดปรากฏการณ์ผ่านจอโปรเจ็คเตอร์ การให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และการชมภาพยนตร์เรื่องระบบสุริยะจักรวาลที่ห้องท้องฟ้าจำลอง จึงขอเชิญชวนมาร่วมชมปรากฏการณ์ดังกล่าว