15 ข้อโบราณ กล่าวว่า ห้ า มทำเ ด็ ดข า ด ทำแล้วร ะวังชีวิตตกต่ำ

15 ข้อโบราณ กล่าวว่า ห้ า มทำเ ด็ ดข า ด ทำแล้วร ะวังชีวิตตกต่ำ

ความเชื่ อของคนเราถูกสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล มีมากมายหลายเ รื่ อ งที่บางเ รื่ อ งก็คุ้นหูกันดี คนเก่าคนแก่มักนำมาใช้เป็นคำสอนลูกหลาน ซึ่งบางเ รื่ อ งก็เพื่อแก้เค ล็ดหรือเป็นการดัดนิ สั ยไม่ดีบางอย่างออกไปนั่นเอง วันนี้เรารวบรวมความเ ชื่อทั้ง 15 อย่าง ที่มีที่มาและความเชื่ อว่าหากปฏิบัติเช่นนั้นจะทำมาหากินไม่ขึ้น ทำให้ชีวิตมีแต่ความตกต่ำ

 1. เกี่ยวกับ “เตียงนอน”

ห้ามตั้งเตียงนอนโดยเอาหัวเตียงหันไปชนกับผนังห้องน้ำ ถือเป็นการดับโชคลาภ ทำให้อับโชค อย่าตั้งเตียงนอนโดยหันปลายเตียงเล็งตรงกับประตูทางเข้า นอกจากจะทำให้ฝันร้ า ยแล้วยังอับโชคอีกด้วย

 1. เกี่ยวกับ “พระสิวลี”

ควรหาโอกาสไปกราบไหว้พระสีวลีที่วัดใดก็ได้ที่สะดวกจะเดินทาง หรือใกล้ที่อยู่อาศัย เชื่อว่า พระสีวลีเป็นเอตทัคคาโชคลาภ ท่านเป็น 1 ใน 80 ศิษย์เอกของพระพุทธเจ้า เมื่อไปกราบไหว้ขอพรแล้ว จะช่วยเสริมสบารมี ชีวิตจะมีโชคดีขึ้น มีความราบรื่น เจริญก้าวหน้า มีเ งิ นมีทองเพิ่มพูนมากขึ้น

 1. เกี่ยวกับ “ยักษ์และราหู”

ไม่ควรมีรูปภาพ หรือรูปปั้นยักษ์และราหูประดับตกแต่งในบ้าน เพราะจะทำให้คนในบ้านทะเลาะเบาะแว้งกัน มีแต่เ รื่ อ งร้อน ข า ดโชคข า ดลาภ พลังของวิญญาณ อย่านำโปสเตอร์, รูปภาพหนังผี, คนบาดเ จ็บจากนิตยสารที่มีแต่ความน่ากลัวมาติดผนังบ้าน (ยกเว้นภาพถ่ายบุคคลในครอบครัวที่เ สี ย ชี วิ ตไปแล้ว) หลีกเลี่ยงภาพน่ากลัว หรือดูดุร้ า ย เพราะล้วนเป็นแหล่งเรียกคลื่นพลังงานที่ไม่เป็นมงคล จะทำให้โชคลาภหดหาย คนในบ้านอาจเจอเ รื่ อ งร้ าย เกิ ดขึ้น การนำภาพมาติดผนังประดับบ้านควรเลือกภาพที่ดูสวยงาม

 1. เกี่ยวกับ “กระเป๋าสตางค์”

เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใบใหม่เสมอเมื่อเข้าสู่วันขึ้นปีใหม่ และให้ใส่เ งิ นจำนวน 900 หรือ 9,000 ใน กระเป๋าไว้หนึ่งวันหนึ่งคืนเต็ม เป็นการถือเคล็ดเอาฤกษ์เอาชัย เพื่อให้กระเป๋าใบนั้นมีโชคลาภ เรียกเ งิ นเรียกทองเข้ากระเป๋า มีเก็บมากกว่าจะต้องควักออกไป และทุกครั้งที่รับเ งิ นสดเข้ามา คนโบราณมักจะให้นำเ งิ นมาใส่กระเป๋าเอาไว้ก่อน เป็นการถือเคล็ดเรียกโชคกันจริง ตามความเชื่ อของคนเฒ่าคนแก่

 1. เกี่ยวกับสุนัข “สุนัข-แมวจรจัด”

แบ่งอาหารและน้ำให้แก่สุนัข หรือแมวจรจัดที่หิวโหยบ้าง ในวันฝนตกก็อนุญาตให้สัตว์จรจัด เข้ามาหลบฝนในชายคาบ้าน การทำบุญทำทานกับสัตว์นั้นให้อานิสงส์ผลบุญแก่ตัวเราได้อย่างมหาศาล

 1. เกี่ยวกับ “ห้องครัว”

ห้องครัวเป็นขุมพลังของบ้าน ควรดูแลปัดกวาดเช็ดถู และจัดข้าวของเครื่องใช้ในครัวให้สะอาดอยู่เสมอ อย่าปล่อยให้ครัวสกปรก บ้านที่ปล่อยให้ครัวสกปรกมักจะอับโชค การเ งิ นติดขัด ไม่เจริญรุ่งเรือง เ งิ นทองหามาได้เท่าไรก็ต้องใช้จ่ายออกไปไม่เหลือเก็บ

 1. เกี่ยวกับ “ผ้าเช็ดหน้า”

อย่าให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญแด่คนรักหรือเพื่อนสนิท ถือว่าเป็นลางไม่ดี ถือเป็นของขวัญอับโชค มอบให้กันแล้วจะมีเ รื่ อ งต้องพลัดพรากจากกัน หรือมีเ รื่ อ งต้องเมินหมางห่างเหินกันไป เหมือนเป็นการมอบให้ไว้เพื่อซับน้ำตา

 1. เกี่ยวกับ “วันบริสุทธิ์”

คนโบราณมีความเ ชื่อในเ รื่ อ ง “วันบริสุทธิ์” คือ วันที่ควรงดเว้นการมีเ พ ศ สัมพันธ์กับคู่รักได้แก่ วันโกน วันพระ วันเกิ ด และวันเข้าพรรษา ตามธรรมเนียมโบราณนิยมปฏิบัติกันเช่นนี้ เพื่อให้เทวดาคุ้มครองรั กษ าตลอดไป

 1. เกี่ยวกับ “กระจก”

ขัดถูกระจกในบ้านให้สะอาดใสอยู่เสมอ ถ้าปล่อยให้กระจกขุ่นมัวเป็นประจำ ด วงชะตาของคนในบ้านจะหม่นหมองทำอะไรไม่ขึ้น

 1. เกี่ยวกับ “ทำบุญโลง”

ไปที่มูลนิธิใกล้บ้าน ทำบุญบริจาคเ งิ น ร่วมกันซื้อโลงให้กับผู้อนาถาที่ไร้ญาติ การทำบุญโลงจะช่วยเสริม๑วงชะตาให้กล้าแข็ง สังเกตว่าคนที่ดว งตกดว งอ่อน มีเคราะห์หรือมีความทุกข์ มักจะเลือกการทำบุญด้วยการบริจาคโลง

 1. เกี่ยวกับ “เหรียญนำโชค”

เมื่อเจอเหรียญตกอยู่ข้างทางหรือตามทางเดิน บางคนอาจจะมองข้ามหรือเพิกเฉยเพราะเห็นว่ามันเป็นเพียงเหรียญบาทเหรียญสลึง แต่ต่อไปนี้อย่าละเลย ต่อให้เป็นเพียงเหรียญมูลค่าน้อยก็ควรเก็บเอาไว้ ด้วยคว ามเชื่ටที่ว่ามันเป็นเหรียญนำโชค การเดินผ่านเลยไป ถือเป็นการดูถูกเ งิ นทอง ไม่เห็นคุณค่าของเ งิ น คนเฒ่าคนแก่เชื่อกันว่ามันจะทำให้คุณอับโชคทั้งวัน หรือในช่วง 3-7 วันนั้น

 1. เกี่ยวกับ “แหวนเสริมด วง”

สวมแหวนให้ถูกโฉลกกับวันเกิ ดเพื่อเสริมสิริมงคล เรียกโชคดีโชคลาภให้ชีวิต ถ้าอย า กเสริม๑วงการเ งิ น ต้องสวมแหวนทอง แหวนเ งิ น แหวนหยกและแหวนหัวพลอยสีที่ถูกโฉลก ถ้าอย า กเสริมดว งความรัก ให้สวมแหวนรูปหัวใจหรือรูปดาวใช้อัญมณีเป็นเพชรหรือเทอร์ควอยส์ก็ได้ วงแหวนลูกปัดและหินสีต่าง จะช่วยเสริมดว งเสน่ห์ และต้องสวมให้ถูกนิ้ว ถ้าอย า กเสริมด วงการเ งิ นและบารมีให้สวมที่นิ้วกลางข้างขวา หากสวมแหวนนิ้วนาง นิ้วก้อย จะช่วยเสริมเสน่ห์ และเสริมด วงความรัก

 1. เกี่ยวกับ “พระพรหมศักดิ์สิทธิ์”

ใครที่อยู่กรุงเทพฯ หรือหากมีโอกาสได้เข้าเมืองหลวงก็ควรหาโอกาสไปสักการะพระพรหมสักครั้ง ตรงหัวมุมสี่แยกราชประสงค์โรงแรมเอราวัณเป็นสถานที่ยอดฮิต หรือที่ศาลพระพรหมแห่งใดก็ได้ทั้งนั้น พระพรหมเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวขวัญกันมากว่า บนบานอ ธิษฐ านขออะไรมักได้ดังปรารถนา ด้วยว่าท่านเป็นเทพแห่งความสำเร็จนั่นเอง

 1. เกี่ยวกับ “ไข่ และ ส้ม”

ในบ้านเรือนควรมีไข่และมีส้มไว้ในตะกร้าเสมออย่าให้ข า ด เพื่อเรียกความสมบูรณ์พูนสุขเข้าบ้าน ให้คนในครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข ทำให้ชีวิตกินกีอยู่ดีมีความสุขตลอดไป เพราะไข่และส้มเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความโชคดี

 1. เกี่ยวกับ “หิ้งพระ”

ต้องหมั่นดูแลหิ้งพระหรือหิ้งบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นองค์เทพต่าง หรือ ร.9 ในหลวงของเรา ควรหมั่นเปลี่ยนดอกไม้พวงมาลัย ถวายน้ำสะอาด อย่าปล่อยให้หิ้งสกปรก มีแต่ฝุ่นจับเต็มไปหมด มิเช่นนั้นบ้านนั้นจะมีแต่ความเสื่ อ มถอย โชคลาภหดหาย คนในบ้านย ากที่จะเจริญรุ่งเรือง

อันไหนที่ทำแล้วสบายใจก็ทำ อันไหนสะดวกทำก็ทำ ข้อไหนที่ย ากเกินความสามารถของคุณหรือคนในครอบครัวก็ละไว้ได้ นอกจากความเ ชื่ อเหล่านี้แล้วก็ยังมีอีกหลายปัจจัยที่จะทำให้คนเรามีชีวิตดี ร่มเย็นเป็นสุข แต่ถ้าหากถือเคล็ดแล้วปฏิบัติตัวไม่ดี ไม่ทำความดีไม่เว้นความชั่ วก็เห็นทีจะหาความสุขได้ย าก

หมายเหตุ : เป็นความเ ชื่ อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่ า น

ขอบคุณที่มาจาก partiharn