เจ้าที่คือเทพเทวดาหรือผีที่จิตผูกผันกับที่คอยดูแลพื้นดินหรือพื้นที่ในอาณาเขตตน

ผีบ้านผีเรือนคือวิญญาณเจ้า ของเก่าหรือเทวดาประจำเสาเอกของบ้านมีอำนาจบริเวณอาณาเขต ของตนภายในบ้าน
ทำไมต้องไหว้เจ้าที่-ผีบ้านผีเรือน เพราะว่าตามความเชื่อผีบ้านผีเรือนเหมือนญาติผู้ใหญ่เจ้าของบ้านสามารถช่วยคุ้มครองปองภัยได้แต่คนที่เชื่อฟังท่านเพราะท่าไม่ไหว้ก็เหมือนกับเด็กไม่มีมารยาทอยู่ก็ร้อนครับมีแต่เรื่องร้อนๆ
ทำไมถึงไหว้แต่เจ้าที่ อันนี้ก็อาจจะมาจากความคิดที่ว่าเจ้าที่ใหญ่กว่าผีบ้านผีเรือนครับ
มาเสริมดวงด้วยเจ้าที่กัน เจ้าที่เป็นผู้ที่ตรวจสอบป้องกันผีเร่ร่อนพลังงานลบหรือสิ่งร้ายให้กลายเป็นเบาได้

เราจะเสริมดวงให้เราอยู่ร่มเย็นได้ไง
1.ไหว้ท่านทุกวัน
2.หมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิ
3. แผ่สวดบุญส่วนกุศลให้ท่านทุกวัน เป็นการเสริมบารมีท่าน และเสริมแก่ตนเอง
4. หากถวายน้ำพอเปลี่ยนน้ำอย่าเททิ้งให้รดน้ำต้นไม้เป็นการกรวดน้ำนี้คือกุลสโลบายของคนรุ่นก่อนครับ

ลักษณะความเชื่อ
ความเชื่อในการนับถือผีบ้านผีเรือน เป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งที่ชาวนครไทยได้รับสืบทอดมาจากปู่ย่าตายาย ทั้งนี้เพราะระบบครอบครัวมีความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้น สิ่งใดที่บรรพบุรุษทำไว้ก็จะพากันทำตามด้วยเชื่อว่ากระทำแล้วทำให้สังคมหรือบุคคลในครอบครัวปกติสุข ชาวนครไทย เรียกผีบ้านผีเรือนว่า ผีพ่อเฒ่าเจ้าเรือน ผีพ่อเฒ่าใหญ่ ผีเหย้าผีเรือน ผีเหล่านี้เป็นผีบรรพบุรุษที่ตายไป เช่น ปู่ย่าตายาย ผู้ที่นับถือผีเรือนจะทำหิ้งขนาด ๑-๒ ฟุต วางของใช้ของบรรพบุรุษ เช่นพระห้อยคอ หนังสือ เสื้อผ้า ฯลฯ พิธีนี้ชาวนครไทยเชื่อว่าถ้าปีใดไม่ทำพิธีเซ่นไหว้ผีบ้านผีเรือน ผีจะมารบกวนคนในบ้านให้เจ็บป่วย สามี-ภรรยาจะทะเลาะกัน เด็กเล็กร้องให้ทั้งคืน ถ้าครอบครัวใดทำพิธีเซ่นไหว้จะมีแต่ความสุขความเจริญ

ความสำคัญ
การจัดพิธีกรรมเซ่นไหว้ผีบ้านผีเรือน มักจะให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ทำพิธี จึงทำให้ผู้สูงอายุมีความหมายต่อลูกหลานเป็นการให้ความสำคัญแก่ผู้ควรเคารพ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ ความรู้สึกโดดเดี่ยวจึงไม่มี ทำให้ลูกหลานมีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของตน

พิธีกรรม
การเซ่นไหว้ผีบ้านผีเรือนนี้นิยมกระทำในวันตรุษ วันสารท วันเกิดของบรรพบุรุษ วันเอาข้าวขึ้นยุ้ง วันรับขวัญ โดยผู้ทำพิธีจะเลือกเอาวันใดวันหนึ่งทำการเซ่นไหว้ บางบ้านจะเซ่นด้วยอาหารคาวหวานที่บรรพบุรุษชอบ บางบ้านเซ่นด้วยหัวหมู ไก่ หมาก พลู ขนม บุหรี่ เหล้า ดอกไม้ (นิยมใช้ดอกพุด) บางบ้านจุดตะเกียงบางบ้านจุดเทียนผู้ทำพิธีจะจุดธูปบอกกล่าวผีบ้านผีเรือนว่า “ลูกหลานเอาของ… มาเซ่นไหว้เชิญมารับประทาน และขอให้คุ้มครอง… ให้อยู่ดีกินดีและร่ำรวย” บางครั้งหากบ้านใดมีคนป่วยหรือมีความทุกข์ต้องการให้ผีเรือนมาช่วย ก็อาจเซ่นไหว้ และเมื่อหายทุกข์หรือหายป่วย จะต้องเซ่นไหว้หรือแก้บนตามที่บอกกล่าวผีบ้านผีเรือนไว้

ที่มา http://bongrean.com/god-house/