เมื่อคุณพบคนใหม่คนหนึ่ง สิ่งแรกที่คุณได้สังเกตคือใบหน้า วิทยาศาสตร์หนึ่งที่รู้จักกัน หรือวิชาศึกษาเกี่ยวกับโฉมหน้าสามารถวิเคราะรู้จริตลักษณะของบุคคลที่อร่างเป็นพื้นฐาน คำว่า Physiognomy ได้ยกเอามาพูดในหนังสือเล่มแรกของอริสโตต เขาว่ามนุษย์มีลักษณะชัดเวอร์อย่างหนึ่งงที่เผยให้ทราบได้บนใบหน้า

ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์ถูกนำมาใช้ในธุรกิจหลากลหายธุรกิจ เมื่อแสวงหาประเภทมนุษย์ต่างๆ ต้องดูโฉมใบหน้าก่อน ก่อนที่จะรับมารับใช้งานในองค์กรขนาดใหญ่หรือสถาบันนานา

ลักษณะทั้ง 3 ของใบหน้าบอกจริตมนุษย์มีดังนี้

1ใบหน้าเป็นหลุม
โฉมใบหน้าแบบนี้สามารถสังเกตดูที่ขากรรไกรมีโฉมต่ำลงล่าง ริมฝีปากมีโฉมต่ำลงล่าง และหน้าผากโผล่ออกมาภายนอก คนที่มีโฉมใบหน้าดังกล่าวนี้ คือการกระทำโดยไม่แยแสคำพูด ไม่พิจารณา แต่มีความมุ่งมั่นและความสนใจทฤษฎีมาก ชอบที่จะคิดตามลำพัง  ขี้ลืม มีพรสวรรค์เก่งในด้านความคิดเห็น เป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ น่าเชื่อถือ มีการอดทนสูง มีพลังงานโดยสมดุล ไม่ใจลอย สมาธิ  คิดมาก บางครั้งก็ซบเซา คุ้มครองอารมณ์ได้ มีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะซึมเศร้าและความเหนื่อยล้าง่าย มากกว่านี้อีกนั้นเป็นคนสามารถเผยอิทธิพลและเก่งในด้านจัดแจงเก็บไว้  หน่วยความจำดี ไม่ยากที่จะทำเป็นเพื่อน แต่บางครั้งชอบเก็บความแค้นในใจ

2ใบหน้าตรง
คนดังกล่าวนี้มีความหวังสูง เป็นคนสงบ ฉลาด หัวดื้อ เก่งในการทนกับทุกข์ทรมาน ไม่เคยยอมรับความพ่ายแพ้ มักจะสนใจในการอยากรู้ความหมายของทุกสิ่ง มีเหตุผลทุกเวลา ดุร้าย ชอบพูดตรงไปตรงมา มักจะยุติสิ่งที่เริ่มต้น จริตธรรมชาติที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยาน คนดังกล่าวนี้ทำอะไรไม่เคยหยุดอยู่ตรงกลางคันซักเลย

3ใบหน้านูน
คนที่มีใบหน้าแบบดูภาพสุดท้าย  เป็นประเภทคนที่คิดรวดเร็ว ปล่อยพฤติกรรมตอบสนองง่าย เก่งในการสืบสวน ปฏิบัติตามที่เห็นชัด เก่งในการพูด กระตือรือร้น ใจร้อน มีความสามารถสูง เป็นพนักงานที่มีฝีมือ มั่นใจในความสำเร็จที่สุด ชอบอยู่แยกจากคนอื่น แต่บางครั้งก็ชอบที่จะต่อต้านกลับ ต้องการที่จะดูแลคนอื่น น่ารัก น่านับถือมาก สมาร์ท แต่ก้าวร้าว มีลักษณะเชิงลบในการติดต่อสื่อสาร ไม่เก่งในการฟัง ขาดโฟกัส แต่ชอบพูดคุย

เรื่องโดย : Thanaza