คุณรู้หรือไม่ว่ารูปเท้าของคุณก็สามารถทำนายนิสัยของคุณได้ ลองมาดูกันดีกว่าว่าเท้าของคุณจะจัดอยู่ในประเภทใด และจริงๆแล้วคุณมีนิสัยใจคออย่างไร

เท้าที่มีนิ้วความนิ้วเท้าเท่ากันหมด

 

 

 

เท้าประเภทนี้ถูกเรียกว่า “เท้าชาวนา” หรือ “เท้าเหลี่ยม”  คนที่มีเท้าประเภทนี้จะเป็นคนที่สามารถไว้ใจได้ และมีเหตุมีผล มีความสามารถในการตัดสินใจได้ดี

เท้าที่เรียงลดับไล่ลงมาตั้งแต่นิ้วหัวแม่เท้าไปจนต่ำสุดที่นิ้วก้อย

 

นี้คือรูปเท้าที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุด ผู้ที่มีเท้าประเภทนี้จะเป็นคนที่เก็บความลับเก่ง แต่ก็เป็นคนที่ขี้หงุดหงิดง่าย

นิ้วนางและนิ้วก้อยอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำจนเห็นได้ชัด

 

 

อย่าตกใจมันเป็นรูปเท้าที่ปกติดีมีหลายคนมีเท้าประเภทนี้กันเยอะมันถูกเรียกว่า “เท้าโรมัน” จะมีนิสัยเป็นคนชอบเปิดเผย และชอบเข้าสังคม มักจะประสบความสำเร็จในวงการธุรกิจหรือเป็นนักพูดที่มีอิทธิพล

เท้าประเภทที่มีนิ้วชี้สูงตระหง่านกว่าใคร

 

ผู้ที่มีเท้าประเภทนี้จะเป็นนักกีฬาหรือศิลปิน เป็นคนที่มีความมั่นใจและกำลังใจเต็มเปี่ยม แต่ก็อาจจะทำอะไรมากเกินพอดีไปหน่อย

เท้าประเภทที่นิ้วก้อยห่างออกมาอย่างเห็นได้ชัด

 

คนที่รูปเท้าประเภทนี้จะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. คนที่แยกนิ้วก้อยออกห่างมาได้ จะเป็นคนที่ชอบอันตราย เบื่อง่าย ไม่ปฏิบัติตามแบบแผนหรือกิจวัตรประจำวัน 2. คนที่แยกนิ้วก้อยไม่ได้ เป็นคนที่พยายามรักษามิตรภาพระหว่างเพื่อน

ประเภทที่นิ้วก้อยอยู่ในระดับที่ต่ำมาก

 

เป็นคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ชอบทำอะไรเหมือนคนอื่นและ มีความคิดต่อต้าน

ประเภทที่นิ้วชี้และนิ้วกลางห่างจากกัน

เป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดี และเป็นผู้ที่รู้จักใช้ชีวิตในแต่ละวันได้ดี

ประเภทที่มีนิ้วใดนิ้วหนึ่งเอียงออกไปอย่างเห็นได้ชัด

 

เป็นคนที่มีระเบียบ ชอบในการจัดระเบียบและควบคุมสถานการณ์ได้

ประเภทที่มีระยะห่างของเท้าแคบ หรือติดกัน

เป็นคนที่มีอิทธิพลทางอารมณ์และความคิด สามารถทำให้คนอื่นคล้อยตามได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Boxa