วันปิยมหาราช เป็นวันสำคัญและวันหยุดราชการวันหนึ่งของไทย ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช”

 

และเหตุนี้เองทำให้คนที่เคารพนับถือ สมเด็จพระปิยมหาราช ต่างพากับไปถวายเครื่องสักการะ เพื่อขอพรให้ท่านคุ้มครอง ควร บูชาทุกวัน หากไม่ได้บูชาทุกวันเพราะมีกิจนำเป็นก็ให้บูชาทุกวันอังคาร(ซึ่งเป็นวัน เฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์) และวันพฤหัสบดี (ซึ่งเป็นวันครู) และควรบูชาในทุกวันพระเป็นประจำทุกวันพระก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าถ้าบูชาแล้ว ต้องถวายติดต่อกันไปไม่ใช่ทำๆหยุดและในวันพระให้ยกเว้นการบูชาสิ่งที่เป็น อบายมุขเช่น บุหรี่ เหล้า

เครื่องสักการะให้ถวาย สิ่งที่ท่านโปรด คือ

1. น้ำมะพร้าวอ่อน

2. กล้วยน้ำว้า

3. ทองหยิบ

4. ทองหยอด

5. บรั่นดี

6. ซิการ์

7. ข้าวคลุกกะปิ

8. ดอกกุหลาบสีชมพู หรือดอกไม้ที่เป็นสีชมพูอันเป็นสีของวันพระราชสมภพ

จุดธูปบูชาครั้งแรกให้จุดธูป ๑๖ ดอก แล้วต่อไปจุดธูป ๙ ดอก หรือ ๕ ดอก ว่าคาถาบูชา (ตั้งจิตอธิษฐานของสิ่งที่ต้องการจากท่านอย่าบนบานศาลกล่าว)

พระคาถาบูชาดวงวิญญาณเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ
(3 ครั้ง)

 

 

สถานที่สักการะเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 มีดังนี้

1. พระบรมรูปทรงม้า
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝั่งหอประชุม
3. สถาบันการแพทย์ สยามมินทราธิราช ด้านข้างรพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (สถานีรถไฟธนบุรี)
4. ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตร
5. มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
6. ป้อมพระจุลจอมเกล้า

พ้นเที่ยงแล้วยกอาหารคาวหวานและกาแฟออกทิ้งผลไม้และน้ำตลอดจนเหล้าไว้ที่เดิมจน พระอาทิตย์ตกดินจึงเก็บเหล้าให้เทอออกเก็บใส่ขวดไว้เหล้าที่เหลือกรอกใส่ขวด นั้นให้เอาไว้กินเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือแก้อาการเจ็บป่วยได้อีกด้วย การบูชาให้จุดธูปอัญเชิญดวงพระวิญญาณมารับเครื่องสักการะบูชาทำอย่างจริงใจ และนอบน้อมจะได้ทำมาค้าคล่องและมีความสุขความเจริญทั่วไปสุขกันทั้งครอบครัว ตำแหน่งหน้าที่การงานก้าวไกล ให้มีโชคลาภในการประกอบอาชีพ งานที่ทำสะดวกลุล่วง การปลดหนี้หรือถูกรังแก ค้าขาย เมตตามหานิยม

“วันปิยมหาราช” ประชาชนคนไทยทั้งชาติ จึงถือเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระองค์อย่างไม่มีเสื่อมคลาย เป็นวันสำคัญที่สุดอีกวันหนึ่งที่จะเทิดพระเกียรติแสดงถึงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)