วัดพระใหญ่ภูคกงิ้ว

 วัดพระใหญ่ภูคกงิ้ว ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงคานไปทางตะวันตกราว 20 กิโลเมตร ตามถนนเชียงคาน-ท่าลี่ บนยอดภูเป็นที่ประดิษฐานของพระนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพระใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุครบ 72 พรรษา นอกจากนี้ยังถือเป็นจุดชมวิวมุมสูงที่สวยงาม และจุดต่อของชายแดนทั้ง 2 ประเทศ ที่เราสามารถมองเห็นแม่นํ้าเหืองไหลมาบรรจบกับแม่นํ้าโขง ซึ่งถือเป็นจุดแรกที่นํ้าจากแม่น้ำโขงจะไหลเข้าสู่ภาคอีสานของประเทศไทย