ดูเถอะครับ แจ็คหม่า วาทะเด็ดๆ มุมมองเกี่ยวกับโลกและประเทศไทย ถ่ายทอดสด “การบรรยายพิเศษสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยนายแจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัทอาลีบาบา”