6 ฝ่ามือใครมีถือว่าโชคดี ไม่ข า ดสนเ รื่ อ งเ งิ น หนึ่งในนั้นอาจเป็นคุณ

6 ฝ่ามือ

6 ฝ่ามือใครมีถือว่าโชคดี ไม่ข า ดสนเ รื่ อ งเ งิ น หนึ่งในนั้นอาจเป็นคุณ

เชื่อหรือไม่ว่าลายมือของเรานั้นสามารถบอกชะตาชีวิต ของเราในปัจจุบันได้ ด วงลายมือนั้นเปรียบเสมือนเวรกร รมที่เราได้สร้างไว้เมื่อแต่ชาติปางก่อน จนถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งในเ รื่ อ งของการทำนายด วงชะตาลายมือ มาดูกันว่าคนที่มีโชคลาภจะเป็นอย่างไร สามารถดูได้จากลายมือ

1. ฝ่ามือ ที่ค่อนข้างหนา

คนที่มีฝ่ามือเป็นเช่นนี้ ก่อนที่มีฝามือหนานั้นเป็นคนที่มีโชคในเ รื่ อ งของทรัพย์สินเ งิ นทอง เป็นคนที่หาเ งิ นง่ายหาเ งิ นเก่ง แต่ก่อนที่จะก้าวเข้าไปสู่สิ่งเหล่านั้นจะต้องไปเจอกับความย ากลำบากแต่ก่อน คุณเป็นพวกที่ว่ามีอันจะกิน มีรายได้สูง ไม่ข า ดแคลนเ งิ นทอง อนาคตอาจเป็นเศรษฐีในภายภาคหน้าก็ได้

6 ฝ่ามือ

2. คนที่ฝ่ามือตรงกลางบุ๋มลงไป

เวลาที่เราแบมือออกมานั้น บางคนกลางฝ่ามือจะมีรอยบุ๋มลงไป นั่นแสดงว่าเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติ เป็นคนที่เก็บเ งิ นเก่ง มีเ งิ นทองไม่ข า ดมือ และที่สำคัญแล้วนั้นเป็นคนที่มีอนาคตไกล ทำอะไรจะประสบความสำเร็จได้โดยง่าย จะได้โดยมาซึ่งความสามารถและความขยันหมั่นเพียรของตัวเอง

3. คนที่ลายเส้นฝ่ามือเยอะแยะ

ด้านล่างของนิ้วนางและนิ้วก้อยของคุณหากมีลายเส้นเล็ก จำนวนมากเส้นเหล่านี้เป็นรูปแบบเ งิ นยิ่งเส้นเหล่านี้ชัดเจนมากเท่าไร คุณก็ยิ่งมีเ งิ นมากขึ้นในชีวิต บ่งบอกว่าคุณมีเ งิ นทองใช้ในชีวิตประจำวันอย่าไม่ข า ดมือเช่นกัน

6 ฝ่ามือ

4. ฝ่ามือมีลายมือคล้าย “เ งิ นหยวนเป่า”

คนประเภทนี้จะมีลายเส้นที่ฝ่ามือซึ่งมีลักษณะคล้าย เ งิ นหยวนเป่า หรือ เ งิ นก้อนจีนโบราณ โดยที่จะมีเส้นแบ่งอย่างชัดเจนนั้น แสดงว่าเป็นคนมีโชคลาภด้านเ งิ นทองมาก มีคลังสมบัติที่มากมาย มีบ้าน มีรถ ไม่มีอะไรข า ดมือ

5. คนที่ฝ่ามือเรียวบาง นิ้วย าว

มองดูโดยทั่วไปแล้วคนประเภทนี้จะต้องทำงาน คนประเภทนี้ไม่ทำงานที่เหนื่อยล้าทางกาย แต่จะเลือกทำงานที่ตำแหน่งหน้าที่สูง เ งิ นเดือนสูง สบาย พวกเขาชอบการใช้จ่ายอย่างเพลิดเพลินในชีวิตเพื่อ เ ส พ สุขกับชีวิตที่สบาย เพื่อจะทำให้ตัวเองไม่ข า ดเ งิ น พวกเขาจึงพย าย ามทำงานหาเ งิ นให้ได้มากที่สุด คนประเภทนี้รายได้สูง แต่การใช้จ่ายเ งิ นก็มากขึ้นเช่นกัน

6. คนที่ฝ่ามือแดงฝาด

แบฝ่ามือออกมา หากฝ่ามือซีดขาว เหลืองและแข็งกระด้าง แสดงว่าคุณทำงานหนักเกินไปแล้ว คุณกำลังตื่นตระหนกกับเ รื่ อ งเ งิ น ทอง อยู่ แต่ถ้าหากเป็นฝ่ามือที่มีอมชมพู แสดงว่าคุณเป็นคนมีโชค ไม่จำเป็นต้องทำงานตรากตรำมากมาย ก็มีโชคลาภแล้ว ที่สำคัญพวกเขาไม่ข า ดสนเ รื่ อ งเ งิ นอีกด้วย

ขอบคุณที่มา Postsara