เตรียมใช้ บัตร อี-ทิกเก็ต พร้อมรองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับ 7 จังหวัด ด้วยเครื่องรับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ในระบบขนส่งมวลชนกว่า 800 คัน ส่วนบัตรคนจนเพื่อลดค่าเดินทาง แบ่งเป็นสองแบบ เพื่อช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน…

นายประยูร ช่วยแก้ว รองผ้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ  และรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เผยว่า ขณะนี้ บมข.ช ทวี จำกัด ผู้ติดตั้งบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ อี-ทิกเก็ต จำนวน 2,600 คัน ระยะสัมปทานเช่า 5 ปี โดยขณะนี้ได้ติดตั้งเครื่องบัตร อี-ทิกเก็ต ในรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. ไปแล้ว 200 คัน และจะทยอยติดตั้งจนครบ 800 คัน ภายในวันที่ 15 พ.ย. 60 เพื่อรองรับการใช้งานบัตรสวัสดิการผู้ทีรายได้น้อยของกระทรวงคลัง เพื่อสนองต่อนโยบายที่ต้องการเพิ่มสวัสดิการในการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยจะติดตั้งให้เสร็จทั้งหมดภายในเดือน มี.ค. 61 รวมทั้งสิ้น 2,600 คัน

สำหรับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยมี 7 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐท พระนครศรีอยุธยา จะได้รับบัตรสวัสดิการแบบที่มีบรรจุ 2 ชิป โดยที่ชิปแรก ใช้กับรถเมลล์และรถไฟฟ้า  ส่วนชิปที่ 2 ใช้สำหรับซื้อสินค้า

อย่างไรก็ตาม บัตรสวัสดิการของคนในจังหวัดอื่นๆ จะมีชิปเดียว จึงนำมาใช้ขึ้นรถเมลล์และรถไฟฟ้าไม่ได้ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนภูมิลำเนาเข้ามาอยูาในกรุงเทพฯ มาแจ้งเปลี่ยนบัตรที่มี 2 ชิปได้ การที่ทำบัตรแตกต่างกันจะช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน เพราะชิป 1 ตัวมีราคา 1 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 33 บาท กรณีที่ผู้ถือบัตรทำบัตรหายจะต้องทำบัตรใหม่ ซึ่งบัตร 1 ชิป จะต้องเสียค่าใช้จ่ายมรก่ีทำบัตรใหม่ 50 บาท และบัตร 2 ชิป เสียค่าใช้จ่ายในการทำบัตรใหม่ 100 บาท

ขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ