งวดที่แล้วถูก 2 แสน ใครอยากปลดหนี้ พิมพ์ รอ ลงวันนี้คะ เฉพาะคนเป็นหนี้ เท่านัน

งวดที่แล้วถูก 2 แสน ใครอยากปลดหนี้ พิมพ์ รอ ลงวันนี้