ฤกษ์ดีประจำสัปดาห์นี้ วันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2560 วันไหนที่เหมาะกับการเปิดร้าน ขึ้นบ้านใหม่ ทำแล้วรวย มีแต่รวย ค้าขายดี กับห้ามทำการมงคล ทำแล้วเจ้ง ค้าขายไม่ขึ้น มีวันอะไรบ้าง ไปเช็คกันเลยค่ะ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560

ทำการมงคลดี ฤกษ์เริ่มธุรกิจขนมขบเคี้ยวสูตรโบราณ – ฟื้นฟูอาหาร

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

ทำการมงคลย่่อยได้ ฤกษ์ดีเลี้ยงสัตว์สวยงาม ห้ามเริ่มกิจการเกี่ยวกับน้ำ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

ทำการมงคงย่อยได้ ฤกษ์ดีธุรกิจเหล็กและโลหะ ห้ามเริ่มเที่ยว – สำรวจป่าเขา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ทำการมงคลย่อยได้ ฤกษ์ดีธุรกิจสัตว์แพทย์จัดสรรที่ดิน แบ่งโฉนด

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ทำการมงคลย่อยได้ ฤกษ์ฝึกอาชีพเสริมทักษะ เสริมสวย ,ทำอาหาร, ซ่อมโทรศัพท์

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ห้ามทำการมงคล ฤกษ์ดีผู้มีบุตรยากไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใกล้แหล่งน้ำดี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560

ทำการมงคลย่อยได้ ฤกษ์ดีเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจห้ามย้ายบ้าน – ที่ทำงาน