การปิดทองที่องค์พระ จริงๆ และเป็นคติธรรมที่มุ่งเน้นให้คนทำนุบำรุงต่อองค์พระ และเชื่อว่าเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับผู้ที่ปิดทองนั้นด้วย ไม่ว่าจะเป็น.. ความสมหวังดั่งใจปราถนาตามที่ขอพรหรือ การขอให้ชีวิตดีขึ้นทั้งเรื่อง งาน เงิน ความรัก และแม้กระทั่งชีวิตในชาติหน้าด้วยก็ตาม

ซึ่งวันนี้ อิสานอินดี้ จะมาเปิดเผยและไขความกระจ่างที่ทุกคนสงสัยกันมานานว่า.. ตามหลักความเชื่อของคนโบราณแล้ว ปิดทองที่องค์พระตำแหน่งใดดีที่สุด ได้อานิสงส์ผลบุญแรงสุด!! พร้อมแนะวิธีขอพรที่ได้ผลอย่างสูงสุด

ปิดทองที่พระเศียร (ศรีษะ) : จะทำให้มีความจำดี และมีสติปัญญาเป็นเลิศ ถึงเจอปัญหาก็จะแก้ไขและหาทางออกได้ สามารถฝ่าฟันอุปสรรคที่เกิดขึ้นไปได้ด้วยดี กถ้าเป้นนักเรียนนักศึกษา ก็จะเรียนดี มีความจำเป็นเลิศ

ปิดทองที่พระพักตร์ (ใบหน้า) : จะทำให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า ชีวิตมีแต่ความรุ่งเรือง

ปิดทองที่พระอุทร (ท้อง) : จะทำให้มีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นในชีวิต และมีทรัพย์สินเงินทองเข้ามาไม่ขาดสาย

ปิดทองที่พระนาภี (สะดือ) : จะทำให้ไม่ต้องเผชิญกับความอดอยาก ถึงแม้บางช่วงชีวิตขาด แต่ก็จะมีผู้อุปถัมภ์มาเลี้ยงดูเป็นอย่างดี

ปิดทองที่พระอุระ (หน้าอก) : จะทำให้ดูมีสง่าราศี ใครพบใครเห็นก็รักใครชอบพอ

ปิดทองที่พระหัตถ์ (มือ) : จะทำให้มีอำนาจและบารมีสูงส่ง

ปิดทองที่พระบาท (เท้า) : และรวมไปถึงการปิดทองที่รอยพระพุทธบาท จะทำให้มีแต่ความสมบูรณ์ พร้อมไปด้วยที่พักอาศัย และพาหนะ หรือจะมีโชคในด้านอสังหาริมทรัพย์

ปิดทองที่ฐานรองขององค์พระ (องค์พระมีขนาดใหญ่) : จะทำให้มีความมั่นคง และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

แต่ส่วน “การปิดทองหลังพระ” เป็นภาษิตที่มีความเชื่อว่า ถ้าจะให้พระองค์นึงมีความสวยงามและสมบูรณ์ ก็ให้ปิดทองทั้งหมดรวมไปถึงปิดที่ด้านหลังด้วย และควรอธิฐานเวลาปิดทององค์พระดังนี้

“ด้วยอานิสงส์แห่งการปิดทองนี้ ขอให้ข้าพเจ้าได้เติมเต็มสิ่งดีๆ ที่ยังไม่เต็มให้บริบูรณ์”

แต่ถ้าพบว่าพระพุทธรูปมีการปิดทองเต็มองค์จนแน่นแล้ว ก็ปิดทองทับทองของคนอื่นลงไป แล้วตั้งจิตอธิษฐานว่า

“การใดใดที่เป็นสิ่งดีงาม ที่สมบูรณ์แล้ว ขอให้ข้าพเจ้าได้ทำให้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไปอีกด้วยเถิด”

พูดง่ายๆ ได้ว่า ถ้ายังขาดก็ทำให้เต็ม แต่ถ้าเต็มก็รักษาไว้ หรือทำให้สมบูรณ์มากขึ้นไปอีกนั่นเอง