นางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า สินค้าและบริการในมาตราการช้อปช่วยชาติ ที่จะนำมาเป็นรายจ่ายหักลดหย่อนภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท จะต้องเป็นสินค้าและบริการที่มีการใช้จ่ายจริงในช่วงวันที่ 11 พ.ย.– 3 ธ.ค.2560 เท่านั้น ต้องเป็นสินค้าและบริการเพื่อใช้ในประเทศ และสินค้านั้นต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% มีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบตามมาตร 86/4 ซึ่งไม่รวมรายจ่ายสินค้าประเภท สุรา เบียร์ ไวน์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ำมัน ก๊าซสำหรับเติมพาหนะ ส่วนรายจ่ายบริการไม่รวมถึง รายจ่ายจากการท่องเที่ยว ที่พักโรงแรม เป็นต้น

นอกจากนี้ รายจ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้อีก เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำศัลยกรรม ค่าซื้อทองคำแท่ง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าซื้อประกันชีวิต ประกันรถยนต์ ค่าซื้อเนื้อหมู ไก่ ปลา ค่าซื้อหนังสือ นิตยสาร ตำราเรียน เป็นต้น ซึ่งบางรายการเป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มยกเว้นเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี การใช้บริการสปา อาบอบนวด คาราโอเกะหากมีการออกใบกำกับภาษีถูกต้องก็สามารถลดหย่อนได้ ส่วนค่าสมัครฟิตเนตหากทำสัญญารายปีจะใช้หักลดหย่อนไม่ได้ แต่หากซื้อสินค้าและผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตเป็นรายเดือนจะใช้หักลดหย่อนได้

ขณะที่ตั๋วเครื่องบินจะหักภาษีได้เฉพาะสายการบินที่คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องเป็นเที่ยวบินในประเทศพร้อมกับซื้อและบินในช่วงดังกล่าว โดยการให้สิทธิลดหย่อนภาษี กรมจะยึดรายจ่ายตามใบกำกับภาษีเท่านั้น ทั้งนี้ สรรพากรประเมินว่าจะมีผู้มาหักลดหย่อนภาษีจากมาตรการช้อปช่วยชาติประมาณ 22,500 ล้านบาท สูงกว่าปีที่ผ่านมาที่หักลดหย่อน 15,000 ล้านบาท โดยรัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้ รายจ่ายที่นำมาหักลดหย่อนได้จะต้องมีการซื้อจริง และใช้บริการในช่วงระหว่างวันที่ 11 พ.ย.– 3 ธ.ค.60 เท่านั้น